Cota de TVA 5% pentru locuințe

Legea care prevede majorarea plafonului maxim pentru cota redusă de TVA de 5% a fost promulgată. 
Vineri, 17 decembrie 2021, s-a decis modificarea legii nr.227/2015:

1. Plafonul până la care se poate cumpăra o locuință cu TVA de 5% a fost ridicat la 700.000 lei.

2. Se înființează Registrul persoanelor fizice care au achizițonat locuințe cu cotă redusă de TVA 5%, care se încadrează în plafonul de 450.000-700.000 lei, începând cu 1 ianuarie 2022.

3. Se va putea achizitiona o singură locuință cu TVA de 5% care se încadrează în plafonul de 450.000-700.000 lei. 
 
Proiectul poate fi consultat integral pe site-ul Guvernului României. 


ART. XXIV – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
…..
La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
” livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare;
La articolul 291 alineatul (3) litera c), după punctul 4, se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;”
La articolul 291, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:
“(3^1) În vederea verificării îndeplinirii condiției referitoare la achiziționarea unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, conform alin. (3) lit. c) pct. 5, se organizează “Registrul persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, în format electronic. Notarii publici au obligația:
a) să verifice îndeplinirea condiției referitoare la achiziția unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, prin consultarea “Registrului persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, înainte de autentificarea contractelor de vânzare – cumpărare și a oricăror acte care prevăd plata în avans pentru achiziția unei astfel de locuințe și să nu le autentifice în situația în care constată că nu este îndeplinită această condiție;
b) să completeze “Registrul persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, înainte de autentificarea contractelor de vânzare – cumpărare;
c) să rectifice informațiile din “Registrul persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, înscrise conform lit. b), în situația în care contractul de vânzare – cumpărare în formă autentică nu se încheie;d) să înscrie, în contractele de vânzare – cumpărare și în actele care prevăd plata în avans pentru achiziția unei locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, mențiuni cu privire la îndeplinirea obligațiilor de la lit. a) și, după caz, de la lit. b).
ART.XXV –  (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. XXIV intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepții:
a) prevederile pct. 1- 3, 22-25 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022;
ART. XXVII – (1) Procedura privind organizarea “Registrului persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, prevăzut la art. 291 alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Până la termenul de 3 zile de la data operaționalizării “Registrului persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, prevăzut la art. 291 alin. (3^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota redusă de TVA de 5% în cazul locuințelor a căror  valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, se aplică pe baza declarației pe propria răspundere a cumpărătorului, autentificată de un notar, din care să rezulte că este îndeplinită condiția referitoare la achiziția unei singure locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, care se păstrează la vânzător.
(3)  După operaționalizarea “Registrului persoanelor fizice care au achiziționat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, locuințe cu cota redusă de TVA de 5%”, notarii publici au obligația ca, în maximum 3 zile, să completeze registrul cu informațiile referitoare la contractele de vânzare – cumpărare și actele care prevăd plata în avans pentru achiziția unei locuințe, care au fost autentificate până la termenul prevăzut la alin. (2).

Situl www.landmark-imobiliare.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza, si imbunatati, experienta ta pe Website-ul nostru.
Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie.
Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie si Termeni si conditiile de confidentialitate.
Sunt de acord