Ridicari topografice

Ridicari topografice in Timisoara

  • Lucrări de cadastru
  • Documentaţii pentru intabulare în cartea funciară a imobilelor: construcţii şi terenuri
  • Documentaţii pentru alipirea şi dezlipirea terenurilor intravilane şi extravilane
  • Documentaţii pentru rectificarea suprafeţelor de teren
  • Lucrări de inginerie topografică, trasări fundaţii şi construcţii de orice fel, canalizări, instalaţii electrice (linii electrice aeriene şi subterane), conducte de gaz şi apa
  • Documentaţii pentru realizarea PUG, PUZ, PUD şi obţinerea avizelor aferente
  • Documentaţii în faza PAC pentru construcţii civile şi industriale şi obţinerea avizelor aferente
  • Consultanţă de specialitate