Termeni si conditii

Dacă utilizezi serviciile şi produsele oferite de site-ul www.landmark-imobiliare.ro înseamnă că eşti de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos.

TERMENI GENERALI

1.       Site-ul www.landmark-imobiliare.ro este este un site al S.C. MA LANDMARK S.R.L.Accesarea acestui site ori a oricărei părti din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează.Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi landmark-imobiliare.ro. Acceptarea se consideră tacita şi fără rezerve.

2.       SC MA LANDMARK S.R.L. poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

3.       Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit si acceptarea în întregime la Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor S.C.MA  LANDMARK S.R.L.

4.       S.C. MA LANDMARK S.R.L. poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul www.landmark-imobiliare.ro. S.C. MA LANDMARK S.R.L poate limita accesul la site ori la anumite părti din site. Totodată, poate limita accesul la anumite facilităţi/funcţionalităţi din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo raspundere.

1. CONŢINUT

1.       Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video - generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

2.       Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastra nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site si/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impusi de către S.C. MA LANDMARK S.R.L

3.       Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al S.C. MA LANDMARK S.R.L.

4.       S.C. MA LANDMARK S.R.L nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legatură cu/din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

2. DREPTURI DE AUTOR

1.       Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.

2.       Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.landmark-imobiliare.ro, cu excepţia afişarii pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.

3.       Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în cadrul unui acord între persoana care preia informaţiile şi S.C. MA LANDMARK S.R.L.

3. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII

1.       Prin transmiterea de informaţii către www.landmark-imobiliare.ro se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video.

2.       Transmiterea de informaţii către www.landmark-imobiliare.ro echivalează cu acceptul acordat SC MA LANDMARK S.R.L.. si societatilor afiliate ca liber de orice obligatie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioada de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.

3.       Totodată, prin transmiterea de informaţii către www.landmark-imobiliare.ro, se prezumă acordul dumneavoastra privind despagubirea SC MA LANDMARK S.R.L.. si/sau a tertilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. SC MA LANDMARK S.R.L.. nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

4. OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

1.       Accesul la conţinutul online al site-ului www.landmark-imobiliare.ro este liber.

2.       Pentru opţiunea Adaugă ofertă/Cere ofertă, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul (formularele) de înregistrare va conţine informţtii de contact detaliate ale utilizatorului (numele complet, compania, telefonul mobil, adresa de e-mail).

3.       În cazul în care v-ati înregistrat cererea de utilizare şi folosiţi serviciile SC MA LANDMARK S.R.L., vă obligaţi, garantaţi şi acceptaţi următoarele: Toate informaţiile pe care le-ati furnizat în procesul de înregistrare a cererii dumneavoastră privind utilizarea serviciilor sunt adevărate, complete şi conforme cu realitatea. De asemenea, vă obligaţi să notificaţi www.landmark-imobiliare.ro despre schimbările care se produc cu privire la informaţiile transmise în procesul de inregistrare. Nici unul dintre URL-urile pe care le-aţi comunicat către www.landmark-imobiliare.ro în procesul de înregistrare nu poate conţine pagini ce includ informaţii de genul celor de mai jos: material rasist, xenofob, antisemit şi orice alt gen de material care încurajează ura unei anumite categorii umane, profesionale, etc; material care încurajează sau promovează activităti violente sau ilegale; material care încalcă sau eludează în orice fel, reglementările legale în vigoare incluzând, dar fără a se limita la: dreptul de autor, drepturile acordate inventatorilor, deţinatorilor de mărci şi orice alte drepturi protejate de materia proprietaţii intelectuale şi industriale, dreptul la intimitate al persoanei, drepturi conferite de un contract, etc. material care promovează, face trimitere la sau utilizează software sau servicii de natură să trimită emailuri nesolicitate; material care încalcă orice prevederi ale legislaţiei naţionale, comunitare sau ale normelor de reglementare internaţionale; material cu caracter de ameninţare, abuziv, de harţuire, calomniator, insultător sau defăimator, obscen, profanator, indecent, sau supus oprobiului public;

4.       La rândul nostru, SC MA LANDMARK S.R.L., protejează dreptul la intimitate al tuturor utilizatorilor site-uluiwww.landmark-imobiliare.ro cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Echipa landmark-imobiliare.ro păstrează în informaţiile transmise de dvs în baza de date şi în condiţii de siguranţă. Aceste informaţii vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost completate şi nu vor face obiectul unor servicii nedeclarate pe site la momentul transmiterii. Datele completate de utilizator în momentul creării contului, indiferent de tipul acestuia, precum şi acele informaţii transmise ulterior creării contului vor fi supuse aceloraşi condiţii de confidenţialitate.

Devenind membru, va obligaţi:

  • să nu introduceţi pe site, nu veti distribui sau reproduce materiale care au copyright, sunt mărci înregistrate sau alte informaţii confidenţiale fără acordul prealabil al proprietarului;
  • să nu introduceţi pe site şi nu veţi transmite către alţi membri materiale obscene, jignitoare, agresive, discriminatoare, defăimatoare, amenintătoare, răuvoitoare sau orice alte materiale care violează în orice fel drepturile altor utilizatori, persoane fizice sau juridice;
  • că sunteti unic şi direct responsabil pentru conţinutul informaţiilor introduse pe site sau transmise altor membri;
  • să nu introduceţi pe site nici o imagine sau o afirmaţie explicit sexuală;
  • să nu publicaţi materiale care conţin viruşi, viermi sau alte programe cu intenţia de a distruge sau limita funcţionarea hard/soft a calculatorului;
  • nu folosiţi site-ul pentru a încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale, "junk mail", "spam" sau în orice alte scopuri. De asemenea, utilizatorul işi asumă întrega răspundere civilă şi penală pentru informaţiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile puse la dispozitie de landmark-imobiliare.ro.

5. COOKIES
Site-ul www.landmark-imobiliare.ro foloseşte cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator.
Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. De exemplu, prin introducerea unui cookie pe site-ul www.landmark-imobiliare.ro, va fi suficient ca un utilizator să se log-eze pe site decât o singură dată cu parola, câstigând astfel timp pe parcursul navigării pe pagina noastră. Dacă utilizatorul rejectează un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul www.landmark-imobiliare.ro. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noştri, pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru. Unii dintre partenerii nostri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (de exemplu, cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.
6. Declinarea garanţiei
SC MA LANDMARK S.R.L. nu oferă nici un fel de garanţie în privinţa acurateţii, securităţii, utilităţii sau consecintelor utilizării serviciilor oferite de SC MA LANDMARK S.R.L.. Serviciul şi toate materialele adiţionale sunt oferite fără nici o garanţie suplimentară. În nici un caz, SC MA LANDMARK S.R.L. nu va putea fi considerată responsabilă faţă de dumneavoastră sau faţă de o terţă persoană în privinţa oricărei daune, directe sau indirecte, pierdere de profit, şi orice prejudiciu, de orice natură, incluzând dar fără a se limita la: pierdere de profit, atingeri aduse imaginii comerciale, sub imperiul oricărei legislaţii, şi indiferent dacă SC MA LANDMARK S.R.L. a fost notificat sau nu anterior în privinţa posibilităţii producerii unor astfel de prejudicii.
7. Alte menţiuni
Sunteţi de acord să nu solicitaţi şi să nu cereţi SC MA LANDMARK S.R.L. sau reprezentanţilor săi nici un fel de daună, răspundere, pierderi, costuri (incluzând dar fără a se limita la onorariul avocaţilor şi orice alte costuri de judecată), apărute în conexiune cu orice acţiune în justiţie bazată pe o încălcare a termenilor prezentului acord. Aceasta garantie din partea dumneavoastra ramane in vigoare si dupa momentul încheierii relaţiei dintre dumneavoastra şi SC MA LANDMARK S.R.L.. Conţinutul de pe situl 
www.landmark-imobiliare.ro este pur informativ, şi nu reprezintă o obligaţie contractuală. Acest acord este guvernat de legislaţia română în vigoare. IÎntelegeţi şi sunteţi de acord ca orice litigiu rezultat ca urmare a aplicării termenilor şi condiţiilor cuprinse în prezentul acord, să fie de competenţa instanţelor române de la sediul SC MA LANDMARK S.R.L.. SC MA LANDMARK S.R.L. poate include numele de domeniu şi logo-ul site-ului dumneavoastră în lista clienţilor proprii, sau în diverse comunicate de presă.