Termeni si conditii

Termeni şi condiţii

 

 

Dacă utilizezi serviciile şi produsele oferite de site-ul www.landmark-imobiliare.ro înseamnă că eşti de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos.

 

TERMENI GENERALI

1. Site-ul www.landmark-imobiliare.ro este este un site al S.C. MA LANDMARK S.R.L., persoana juridică română, cu sediul în Timişoara, str. Memorandului nr. 41 ap.4, înmatriculată la O.R.C. Timiş sub nr. J35/2800/2006 şi CUI/CIF nr. RO 19002452, capital social 200 de lei. Accesarea acestui site sau a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi societatea care administrează site-ul www.landmark-imobiliare.ro. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve cu privire la condiţiile de utilizare de la momentul accesului.

 

2. S.C. MA LANDMARK S.R.L. poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră sau către terţe persoane.

 

3. Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi acceptarea în întregime a Termenilor şi Condiţiilor prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor S.C.MA LANDMARK S.R.L. În măsura în care nu agreaţi condiţiile prezente, vă rugăm să părăsiţi de îndata site-ul şi să încetaţi utilizarea acestuia.

 

4. S.C. MA LANDMARK S.R.L. poate schimba, suspenda sau întrerupe, în orice moment, fără a anunţa în prealabil, site-ul www.landmark-imobiliare.ro. S.C.MA LANDMARK S.R.L poate limita accesul la site sau la anumite părţi din site. Totodată, poate limita accesul la anumite facilităţi/funcţionalităţi din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

 

1. CONŢINUT

 

1. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video - generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

 

2. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de către Legea Drepturilor de Autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright, aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica sau transfera cu orice titlu, în parte sau întreg site-ul şi/sau Conţinutul acestuia. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către S.C. MA LANDMARK S.R.L.

 

3. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al S.C. MA LANDMARK S.R.L.

 

4. S.C.MA LANDMARK S.R.L nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute sau izvorâte în legatură cu/din copierea, stocarea, modificarea sau transferarea întregului, sau a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

 

2. DREPTURI DE AUTOR

 

1. Toate drepturile sunt rezervate de către MA LANDMARK SRL. Utilizatorii pot descărca şi tipării conţinutul de pe acest site doar pentru informare ori pentru uzul personal sau uzul necomercial.

 

2. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.landmark-imobiliare.ro, cu excepţia afişarii pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

3. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în cadrul unui acord între persoana care preia informaţiile şi S.C. MA LANDMARK S.R.L.

 

3. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII

 

1. Prin transmiterea de informaţii către www.landmark-imobiliare.ro se înţelege funizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video (denumite generic informaţii).

 

2. Transmiterea de informaţii către www.landmark-imobiliare.ro echivalează cu acceptul acordat S.C. MA LANDMARK S.R.L.. şi societăţilor afiliate ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent sau descoperit în viitor, aceste informaţii.

 

3. Totodată, prin transmiterea de informaţii către www.landmark-imobiliare.ro, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea S.C. MA LANDMARK S.R.L.. şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. S.C. MA LANDMARK S.R.L.. nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii, furnizorul declarând că are dreptul de a furniza spre publicare informaţiile respective.

 

4. OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE

 

1. Accesul la conţinutul online al site-ului www.landmark-imobiliare.ro este liber.

 

2. Pentru opţiunea Adaugă ofertă/Cere ofertă, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul (formularele) de înregistrare va conţine informaţtii de contact detaliate ale utilizatorului (numele complet, compania, telefonul mobil, adresa de e-mail).

 

3. În cazul în care v-ati înregistrat cererea de utilizare şi folosiţi serviciile S.C. MA LANDMARK S.R.L., vă obligaţi, garantaţi şi acceptaţi următoarele: Toate informaţiile pe care le-ati furnizat în procesul de înregistrare a cererii dumneavoastră privind utilizarea serviciilor sunt adevărate, complete şi conforme cu realitatea. De asemenea, vă obligaţi să notificaţi www.landmark-imobiliare.ro despre schimbările care se produc cu privire la informaţiile transmise în procesul de înregistrare. Nici unul dintre URL-urile pe www.landmark-imobiliare.ro care le-aţi comunicat către www.landmark-imobiliare.ro în procesul de înregistrare nu poate conţine pagini ce includ informaţii de genul celor de mai jos: material rasist, xenofob, antisemit şi orice alt gen de material care încurajează ura unei anumite categorii umane, profesionale, etc; material care încurajează sau promovează activităti violente sau ilegale; material care încalcă sau eludează în orice fel, reglementările legale în vigoare incluzând, dar fără a se limita la: dreptul de autor, drepturile acordate inventatorilor, deţinătorilor de mărci şi orice alte drepturi protejate de materia proprietaţii intelectuale şi industriale, dreptul la intimitate al persoanei, drepturi conferite de un contract, etc. material care promovează, face trimitere la sau utilizează software sau servicii de natură să trimită emailuri nesolicitate; material care încalcă orice prevederi ale legislaţiei naţionale, comunitare sau ale normelor de reglementare internaţionale; material cu caracter de ameninţare, abuziv, de harţuire, calomniator, insultător sau defăimator, obscen, profanator, indecent, sau supus oprobiului public;

 

4. La rândul nostru, S.C. MA LANDMARK S.R.L., protejează dreptul la intimitate al tuturor utilizatorilor site-ului www.landmark-imobiliare.ro cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si cu respectarea Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecţia  persoanelor fizice în vederea prelucrării datelor cu caracter personal. Echipa landmark-imobiliare.ro păstrează informaţiile transmise de dvs în baza de date şi în condiţii de siguranţă. Aceste informaţii vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost completate şi nu vor face obiectul unor servicii nedeclarate pe site la momentul transmiterii. Datele completate de utilizator în momentul creării contului, indiferent de tipul acestuia, precum şi acele informaţii transmise ulterior creării contului vor fi supuse aceloraşi condiţii de confidenţialitate.

 

5. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

 

5. DEVENIND MEMBRU VĂ OBLIGAŢI SĂ:

 

·         să nu introduceţi pe site, nu veţi distribui sau reproduce materiale care au copyright, sunt mărci înregistrate sau alte informaţii confidenţiale fără acordul prealabil al proprietarului;

·         să nu introduceţi pe site şi nu veţi transmite către alţi membri materiale obscene, jignitoare, agresive, discriminatoare, defăimatoare, ameninţătoare, răuvoitoare sau orice alte materiale care violează în orice fel drepturile altor utilizatori, persoane fizice sau juridice;

·         că sunteţi unic şi direct responsabil pentru conţinutul informaţiilor introduse pe site sau transmise altor membri;

·         să nu introduceţi pe site nici o imagine sau o afirmaţie explicit sexuală;

·         să nu publicaţi materiale care conţin viruşi, viermi sau alte programe cu intenţia de a distruge sau limita funcţionarea hard/soft a calculatorului;

·         nu folosiţi site-ul pentru a încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale, "junk mail", "spam" sau în orice alte scopuri. De asemenea, utilizatorul işi asumă întrega răspundere civilă şi penală pentru informaţiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile puse la dispoziţie de landmark-imobiliare.ro.

 

6. DREPTURILE UTILIZATORILOR

 

Reţineti că aveţi dreptul, în orice moment, să solicitaţi de la S.C. MA LANDMARK S.R.L. următoarele:

să vă asigure accesul la informaţiile dumneavoastră cu caracter personal

Puteţi întreba S.C. MA LANDMARK S.R.L. ce date cu caracter personal despre dumneavoastră sunt folosite și să solicitaţi accesul la aceste date cu caracter personal. De asemenea, aveti dreptul să cunoaşteti scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem, părțile sau categoriile de părți cu care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor noastre care nu sunt colectate direct de la dumneavoastră.

 

să vă pună la dispoziţie o copie a informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem

Ne puţeti solicita dacă doriţi o copie a unei părţi sau a tuturor informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem despre dumneavoastră.

 

să solicitaţi rectificarea datelor introduse greşit

Dorim să asigurăm că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt corecte și actualizate. Puteţi cere S.C. MA LANDMARK S.R.L. să corecteze sau să elimine informațiile considerate inexacte sau învechite.

 

să solicitati ştergerea informaţiilor cu caracter personal

Ne puteţi cere să oprim prelucrarea sau chiar să ştergem informaţiile cu caracter personal pe care le deţinem despre dumneavoastră. În cazul în care informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale a S.C. MA LANDMARK S.R.L. faţă de dumneavoastră, S.C. MA LANDMARK S.R.L. ar putea fi incapabilă să îndeplinească această obligaţie contractuală. De asemenea, dacă informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru ca S.C. MA LANDMARK S.R.L. să respecte anumite obligaţii legale (de ex. legislaţia fiscală), cererea dumneavoastră nu va putea fi operata decât până la limita obligaţiilor legale ale subscrisei.

 

să restricționati accesul S.C. MA LANDMARK S.R.L. și/sau al terților la datele dumneavoastră privind anumite procese sau în totalitate

Dacă aţi contestat exactitatea datelor dumneavoastră, sau nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dumneavoastră pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale sau aţi obiectat față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care S.C. MA LANDMARK S.R.L. le consideră legitime, aveti dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării informaţiilor dumneavoastră cu caracter personal.

 

să depuneţi o obiecţie împotriva modului în care gestionăm datele dumneavoastră

Reţineţi că aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care S.C. MA LANDMARK S.R.L. îl consideră legitim. În plus, aveţi dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, incluzând profilarea în măsura în care este legată de marketing direct.

 

să soliciţaţi transferul datelor dumneavoastră către un alt operator de date (dreptul la portabilitate)

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau este realizat prin mijloace automate, aveţi dreptul de a solicita S.C. MA LANDMARK S.R.L. să vă transmită datele unui alt operator.

         

7. COOKIES


Site-ul
www.landmark-imobiliare.ro foloseşte cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. De exemplu, prin introducerea unui cookie pe site-ul www.landmark-imobiliare.ro , va fi suficient ca un utilizator să se log-eze pe site decât o singură dată cu parola, câstigând astfel timp pe parcursul navigării pe pagina noastră. Dacă utilizatorul rejectează un cookie, poate să utilizeze în continuare site-ul www.landmark-imobiliare.ro. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noştri, pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (de exemplu, cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.


8. Declinarea garanţiei


S.C. MA LANDMARK S.R.L. nu oferă nici un fel de garanţie în privinţa acurateţii, securităţii, utilităţii sau consecintelor utilizării serviciilor oferite de S.C. MA LANDMARK S.R.L.. Serviciul şi toate materialele adiţionale sunt oferite fără nici o garanţie suplimentară. În nici un caz, S.C. MA LANDMARK S.R.L. nu va putea fi considerată responsabilă faţă de dumneavoastră sau faţă de o terţă persoană în privinţa oricărei daune, directe sau indirecte, pierdere de profit, şi orice prejudiciu, de orice natură, incluzând dar fără a se limita la: pierdere de profit, atingeri aduse imaginii comerciale, sub imperiul oricărei legislaţii, şi indiferent dacă S.C. MA LANDMARK S.R.L. a fost notificat sau nu anterior în privinţa posibilităţii producerii unor astfel de prejudicii.


9. Alte menţiuni


Sunteţi de acord să nu solicitaţi şi să nu cereţi S.C.MA LANDMARK S.R.L. sau reprezentanţilor săi nici un fel de daună, răspundere, pierderi, costuri (incluzând dar fără a se limita la onorariul avocaţilor şi orice alte costuri de judecată), apărute în conexiune cu orice acţiune în justiţie bazată pe o încălcare a termenilor prezentului acord. Aceasta garantie din partea dumneavoastra ramane in vigoare si dupa momentul încheierii relaţiei dintre dumneavoastra şi S.C. MA LANDMARK S.R.L.. Conţinutul de pe sit
e ul www.landmark-imobiliare.ro este pur informativ, şi nu reprezintă o obligaţie contractuală. Acest acord este guvernat de legislaţia română în vigoare. Întelegeţi şi sunteţi de acord ca orice litigiu rezultat ca urmare a aplicării termenilor şi condiţiilor cuprinse în prezentul acord, să fie de competenţa instanţelor române de la sediul S.C.MA LANDMARK S.R.L.. Agentia poate include numele de domeniu şi logo-ul site-ului dumneavoastră în lista clienţilor proprii, sau în diverse comunicate de presă.

 

10. INFORMAŢIILE COLECTATE

 

Datele personale sunt colectate numai dacă completați anumite formulare, trimiteți e-mailuri sau solicitați informații referitoare la anumite aspecte. Baza noastră de date cu aceste informații va fi păstrată în siguranță. Nu vom transmite datele dvs. personale unei terțe părți. S.C. MA LANDMARK SRL protejează dreptul de intimitate al tuturor utilizatorilor site-ului www.landmark-imobiliare.ro  prin respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Aceste informații sunt folosite pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre și a răspunde întrebărilor dvs. www.landmark-imobiliare.ro își rezervă dreptul de a colecta, utiliza, reproduce, trimite datele dvs. personale în scopul menționat anterior.Când vizitați site-ul nostru, este posibil ca datele despre dvs. să fie colectate de terțe părți, de exemplu contoare de trafic și sisteme de publicitate online.

SC MA LANDMARK SRL poate colecta cu acordul dvs. datele clienţilor si prin mijloace automate, de exemplu prin intermediul cookie-urilor, atunci când clientul vizitează site-urile web şi alte sisteme informatice Landmark Imobiliare, sau când interacţionează cu o reclamă Landmark. Astel de date pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, locaţia geografică, acţiunile întreprinse. Majoritatea datelor colectate astfel sunt folosite doar în scopuri statistice, fără a se face corelarea cu alte surse de date, care să poată face posibila identificarea unei persoane specifice. Clientul nu va face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor care produce efecte juridice în ceea ce îl priveşte sau îl afectează într-un mod semnificativ, cu excepţia cazului în care clientul a fost în mod explicit de acord cu prelucrarea sau prelucrarea este necesară pentru încheierea sau realizarea unui contract încheiat cu Landmark Imobiliare pentru a preveni situatiile de fraudă şi debite, sau Landmark Imobiliare este obligată de lege să utilizeze în acest mod datele personale.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către prestatorul de servicii de contabilitate. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

 

 

11. LINK URI EXTERNE

 

Nu suntem răspunzători pentru practicile utilizate de site-urile web conectate la sau de pe site-ul nostru sau pentru informaţiile conţinute de acestea sau de conţinutul său. Reţineți că atunci când utilizați un link pentru a va redirectiona de pe pagina noastra web spre un alt site, confidențialitate nu mai este disponibilă. Navigarea și interacțiunea dvs. cu privire la orice alt site web, inclusiv site-urile care contin un link spre pagina noastră de internet, sunt condiționate de regulile și politicile site-ului respectiv. Citiți aceste reguli și politici înainte de a naviga pe aceste site-uri web.

 

12. SECURITATE

 

Acest site web adoptă toți pașii de securitate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor noștri. Când completați datele personale pe site-ul nostru, toate informațiile vor fi protejate atât offline, cât și online.

 

 

 

Situl www.landmark-imobiliare.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza, si imbunatati, experienta ta pe Website-ul nostru.
Inainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie.
Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie si Termeni si conditiile de confidentialitate.
Sunt de acord